Inroepbaar in elke fase

van het innovatieproces

 

We managen technologische innovaties. We ontwerpen,
ontwikkelen, modificeren, verbeteren, implementeren en
evalueren geïntegreerde systemen van mensen, kennis,
procestechnieken, uitrusting, energie, materialen, grondstoffen
en processen.

Enkele van onze Werkzaamheden
- het verhuizen van productieafdelingen
- het ontwikkelen en implementeren van scheidingsprocessen
- het opwaarderen van besturingsinstallaties
- het migreren van industriële automation-platforms
- het ontwikkelen van spuitgiet- en handling technieken
- het innoveren van geautomatiseerde montagelijnen

Cases, designs, executions en startups
We begeleiden zowel volledige technische projecten als
afzonderlijke aspecten daarvan en zijn inroepbaar in elke
fase van het innovatieproces: de business case, het concept
design, het basic design, de uitvoering en de startup.Business cases

Een project starten of niet

De belangrijkste fase van een project is zonder meer die met de meest bedrijfskundige invalshoek: het schrijven van de business case. Wij doen dit met grote regelmaat en kunnen dus bogen op een flinke dosis relevante kennis en ervaring op dit vlak.

Alle aspecten aan bod
Aspecten die in een business case aan de orde kunnen komen, zijn in elk geval de besparingen en een raming het benodigde budget. Omdat wij overigens zowel de technologie als de techniek in huis hebben, kunnen we ook adviseren over hoe en waar een product het best gemaakt kan worden.

Een project starten of niet
De business case dient als basis voor de keuze om een innovatief implementatieproces te starten of niet. De doelen worden bepaald, de verschillende opties geïdentificeerd en de selectiecriteria omschreven. Aan de hand daarvan volgt een go of no go voor het starten van een concept design study.Doelen, opties en
selectiecriteria

De business case dient als basis voor de keuze om een innovatief implementatieproces te starten… of niet. Doelen worden bepaald, verschillende opties geïdentificeerd en selectiecriteria vastgesteld.

Concept en Basic designs

Oriënteren, afwegen en kiezen

Als de business case veelbelovend is, wordt een concept design study gedaan. Hierin wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het in de business case omschreven doel te bereiken. De meest aantrekkelijke optie wordt vervolgens uitgewerkt in een basic design study.

Het basic design
Op basis van het concept design wordt voor de meest gunstige variant gekozen, die tot in detail wordt uitgewerkt in de volgende fase: die van de basic design study, waarin we als het ware ‘steeds verder de trechter in’ gaan. Het basic design dient als basis voor de uitvoering van het traject.

Het concept design
In het concept design wordt een veelheid aan vragen beantwoord. Hoe moet de fabriek eruit zien? Welke technologieën zijn bruikbaar? Welke wetgeving is van toepassing? Ook is er aandacht voor budgettaire en planmatige aspecten. Bevindingen presenteren we in een duidelijk rapport.


Executions

Innovatie in de steigers

Aan de hand van het basic design start de uitvoering van het project. Dit is de constructiefase: na de aanbesteding van de verschillende onderdelen, krijgt het project daadwerkelijk gestalte. Natuurlijk wordt daarbij maximaal rekening gehouden met de wensen van onze opdrachtgever.

Safety first. 

Bij de bouw van een installatie geldt altijd safety first. Overigens is die veiligheid niet alleen wettelijk gezien erg belangrijk, maar ook imagotechnisch. Vanzelfsprekend hebben onze mensen alle kennis en ervaring aan boord om de constructiefase zonder ongelukken tot een succes te maken.

Hygiëne en reinigbaarheid.

In de food & beverage en de zuivelindustrie zijn ook hygiëne en goede reinigbaarheid van de installaties van levensgroot belang. Uiteraard zorgen wij ervoor dat het resultaat voldoet aan alle eisen en wensen op dit vlak, zodat de gezondheidsrisico’s tot het absolute minimum worden beperkt.


Startups

Gereed maken voor productie

In deze fase, die ook wel ‘commissioning and startup’ wordt genoemd, wordt de gebouwde installatie getest en klaar gemaakt voor productie. Onze procestechnologen leiden deze opstartfase aan de hand van een ‘commissioning and startup plan’.

C&S Management
Hoewel wij elke opstart tot in perfectie kunnen begeleiden, bieden we dus C&S management niet als zodanig als afzonderlijke dienst aan. Dit is echter puur een kwestie van invulling en definitie: bij ons vervult immers de procestechnoloog de rol van commissioning and startup manager.

Het geplande waarmaken
Het is de spannendste fase van het innovatieproces: dat wat in het business plan werd uitgedacht en voorgerekend, moet waargemaakt worden. Bij ons wordt de rol van commissioning and startup manager ingevuld door de procestechnoloog die het oorspronkelijke proces ook uitdacht.


De ideale partner
bij technologische innovaties

Technologische innovaties grijpen diep in op dagelijkse bedrijfs- en productieprocessen. En moeten dus met uiterste precisie worden ontwikkeld en ingepast. Synamic is daarbij zonder twijfel de ideale partner.

Evaluaties

Wat ging goed en wat kan beter

Nadat in de opstartfase alle oneffenheden zijn gladgestreken en de gerealiseerde installatie volledig meedraait in het productieproces, wordt het gehele innovatietraject - van business case tot en met startup - diepgaand geëvalueerd.

Evaluatierapportage
De uitkomsten daarvan worden in teamvergadering besproken, op basis waarvan een evaluatierapport wordt opgesteld en aan opdrachtgever wordt gezonden. Die kan het gebruiken om andere projectteams te voeden, zodat de opgedane kennis niet verloren gaat.

Evaluatie door enquête
In deze evaluatie wordt eerst, door middel van een - door elk betrokken teamlid in te vullen - evaluatieformulier, onderzocht wat er goed ging tijdens het project en wat er beter zou kunnen. Met name de organisatorische aspecten van het proces komen aan de orde.