Goed om te weten

over Synamic

Hoe we werken en wat daarbij onze visie is, laat zich niet op een enkele webpagina omschrijven. Daarvoor kunnen we te veel en hebben we te veel te vertellen Maar omdat we u graag wat meer over ons bedrijf vertellen, doen we toch een poging.

Communicatie als USP
Voortbouwend op hun - op dat moment reeds opgebouwde - netwerk, maakten Herman en Marcel van Synamic in nauwelijks 2 jaar tijd een factor van belang in de technologische branche. Synamic’s unique selling point is ‘communicatieve kracht’. En dat is in deze branche best bijzonder!

Een klein projectmanagementbureau
Synamic is een relatief klein projectmanagementbureau, met aan het roer oprichters - en managing directors - Herman Steen en Marcel de Vries, die, gedreven door hun ambitie om in hun leven niet alleen op menselijk, maar ook op zakelijk vlak iets moois op te bouwen, de onderneming startten in 2010.


Selectie op basis van opleiding,
ervaring en persoonlijkheid

Synamic selecteert op opleiding, ervaring en persoonlijkheid en is daardoor geen verzameling van individualisten, maar een geoliede machine. Persoonlijke ontwikkeling staat hoog op onze agenda.

Het profiel van Synamic

en haar toegevoegde waarde

Wij ondersteunen producenten van voedingsmiddelen, zuivel en verzorgingsapparatuur bij technologische innovaties. We begeleiden deze verandertrajecten in hun geheel, maar ook per onderdeel - dan doen we alleen de business case, bijvoorbeeld. Of alleen het concept design.

Het team van Synamic
Ons dagelijkse team bestaat uit Herman Steen (managing director en EPC manager), Marcel de Vries (managing director en projectmanager), Ellen Steen (officemanager), Jacob Brouwer (procestechnoloog), Wopke van Rijn (projectmanager), Theo Kik (EPC manager) en Rudy Schuitema (proces technoloog)). Hier staat meer informatie.

Een goede samenwerking
We onderscheiden ons mede, doordat we makkelijk communiceren. Onze opdrachtgevers ervaren dat als prettig, omdat zij zich optimaal betrokken voelen bij het innovatietraject. We betrekken hen er dan ook graag bij, want voor een succesvol traject is volgens ons een goede samenwerking heel erg belangrijk.Een duidelijke visie

op werken en samenwerken

We gaan graag langdurige samenwerkingen aan met onze relaties en investeren daarom graag in het leren kennen van hun business. De menselijke kant is voor ons echter ook van groot belang: een open en persoonlijk contact vinden we essentieel.

Plezier en zelfontplooiing
Een team presteert optimaal als de leden ervan doen wat ze leuk vinden en goed kunnen. Daarom richt ons personeelsbeleid zich voornamelijk op plezier en zelfontplooiing. Onze mensen bepalen zelf in welke projecten ze participeren en krijgen alle gelegenheid om zich middels cursussen en seminars door te ontwikkelen.

Altijd vernieuwend
Onze opdrachtgevers willen voorop lopen in de strijd om de consument. Ze zijn daarom altijd vernieuwend bezig. Wij dus ook, en we selecteren onze teamleden daarom ook op creatief vermogen. Dat resulteert vaak in slimme oplossingen; onze methoden worden dan ook regelmatig door anderen gekopieerd.Onze werkwijze

in ongeveer 100 woorden

We begeleiden zowel volledige technische projecten als afzonderlijke aspecten daarvan en zijn dus inroepbaar in elke fase van het innovatieproces. We werken volgens een vast patroon: van de business case, via de concept - en basic designs, naar de uitvoering en startup.

Uitvoering en startup
Aan de hand van die basic design study start de uitvoering van het project. Dit is de constructiefase, waarin, na de aanbesteding van de verschillende onderdelen, het project daadwerkelijk gestalte krijgt. Na de uitvoering volgt de startup, waarbij de gebouwde installatie getest en klaar gemaakt wordt voor productie.

Van business case tot basic design
De business case dient als basis voor de keuze om een innovatief proces te starten of niet. Als deze veelbelovend is, wordt in een concept design study onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het doel te bereiken. De meest aantrekkelijke optie wordt uitgewerkt in een basic design study.Inroepbaar in elke fase van
het innovatieproces

We begeleiden volledige technische projecten, maar ook afzonderlijke aspecten daarvan. We zijn inroepbaar in elke fase: de business case, de concept - en basic designs, de uitvoering én de startup.

Maatschappelijk betrokken

met gezonde producten en duurzaamheid

We zijn vooral actief in de levensmiddelenindustrie. Daarmee dragen we, als onderneming, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar dat doen we vol overtuiging. Want we willen met plezier ondernemen en ook graag iets bijdragen aan een betere wereld.

Sponsorships
Ook op maatschappelijk microniveau proberen we te helpen waar we kunnen. Niet omdat het moet, maar omdat we dat écht graag willen. En omdat we onderwijs en beweging zo belangrijk vinden, hebben we geholpen met het opzetten van een technieklokaal bij basisschool De Opdracht in Ureterp (zie foto) en sponsoren we profbasketballclub Aris in Leeuwarden .

Gezond en duurzaam
Zo streven we ernaar om vooral samen te werken met producenten van gezondheidstechnisch verantwoorde producten: Producten dus, die een positieve bijdrage leveren aan de volksgezondheid. ‘Milieu’ is hierin overigens een belangrijk aspect. Duurzaamheid speelt een hoofdrol bij technische innovaties.