Werken aan de

Synamic merksleutel

Werken aan de
14-04-2015
Waarom zou een klant voor Synamic kiezen?
In wat verschilt de Synamic aanpak van andere spelers in de markt?
Hoe zit de typische Synamic medewerker in elkaar?

Ieder Synamic teamlid heeft hierop zijn antwoord, maar om hierop een eenduidig antwoord te geven is niet altijd even makkelijk. Daarom is het Synamic team aan de slag gegaan om de essentie van Synamic bloot te leggen, oftewel; de zoektocht naar onze merksleutel. Om een eerste aanzet te geven hebben heeft een externe adviseur een presentatie gegeven over het begrip merksleutel. Als leidraad werd daarbij een presentatie van de Amerikaanse leadership expert Simon Sinek gebruikt, waarin hij de principes van de Golden Circle (Why-How-What) uitlegt. 


Deze presentatie vormde onze inspiratiebron om verder de merksleutel van Synamic bloot te leggen. Daarna heeft het hele Synamic team regelmatig bijeenkomsten gehad om dit verder te onderzoeken en te omschrijven. Om te borgen dat de inbreng van iedereen daarbij gelijkwaardig meegenomen werd is er een teamdag georganiseerd met een externe facilitator, dhr. Fré Steen van Result-MTC. Result-MTC is gespecialiseerd in het begeleiden van team- en verander processen. Met behulp van creatieve technieken voor het vastleggen van onder andere trefwoorden, werd het omschrijven van de merksleutel steeds duidelijker. 

Na deze teamdag is de merksleutel verder uitgekristalliseerd en zijn we nu bezig om de merksleutel verder vast te leggen met als doel om binnenkort ook via onze website duidelijker te maken:

- Waarom een klant voor Synamic zou moeten kiezen;
- Waarin de Synamic aanpak van andere spelers in de markt verschilt.

Houd de site in de gaten!