Bouw Tankenpark Smilde Foods in Heerenveen

De opdrachtgever

Smilde Foods is onderdeel van Royal Smilde, een flexibel, ondernemend en internationaal familieconcern sinds 1863 en gevestigd in Heerenveen. Smilde Foods is producent van margarines, oliën, vetten, salades, bakery en sauzen.

De opdracht

Bij Smilde Foods wordt door middel van een Masterplan continu gewerkt aan technische vernieuwing en wordt de bestaande fabriek in fasen vervangen door nieuw. Op deze wijze wordt de locatie Heerenveen op een duurzame manier “toekomstproof” gemaakt. De eerste fase van het Masterplan bestond uit het bouwen van een nieuw tankenpark, dat de huidige tankopslag moest vervangen.

De aanpak

Vanaf 2014 werd gedetailleerd, intensief en projectmatig gewerkt aan de bouw en doel was dat het nieuwe tankenpark halverwege 2017 operationeel moest zijn. Synamic is vanaf de start betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Masterplan. Herman Steen en Jacob Brouwer werkten vanuit Synamic nauw samen met Niek de Jong, bij Smilde Foods verantwoordelijk als Project Manager. Vooraf werd het project tot in details voorbereid, waarbij alle facetten van de bedrijfsvoering werden meegenomen, vastgelegd en gemonitord. Alles wat bedacht werd, kon worden onderbouwd met feiten. Van lange termijn verkoopverwachtingen tot inkoopregels, van directiebesluiten tot de (administratieve) organisatie.

Het resultaat

Het Masterplan fase 1 is succesvol afgerond. Binnen de tijd, binnen het budget en binnen alle vooraf gestelde kwaliteitsnormen. De overzetting verliep snel en effectief, de fabriek heeft slechts een week stil gelegen. Het was een militaire operatie, die op 1 juli jl. werd afgesloten met een feestelijke opening.

Niek de Jong in quotes over de samenwerking

Ondernemen

“Iedereen die meewerkt aan het Masterplan moet kunnen denken én optreden als ondernemer. En dat is niet makkelijk. Synamic begrijpt dat, bijvoorbeeld ook bij de inkoop.”

Vertrouwen

“Vertrouwen is alles, vertrouwen is de basis voor alles wat je doet. Je zoekt daarom partijen die het beste passen bij je materie. Maar ook de beste mensen die in je team kunnen fungeren. Bij Synamic heb je korte lijnen en mensen die er staan.”

Communiceren

“Naast de korte lijnen, hadden we vastgestelde vergaderingen, die op effectieve wijze werden gevoerd. Alles werd gelijk goed vastgelegd op papier, en dat is direct het fundament voor de toekomst. Naast de vergaderingen was er uiteraard direct contact wanneer nodig. Wat me beviel was dat we elkaar direct konden aanspreken, in een open en positieve sfeer.”

Ontwikkelen

“Een partner is bij ons primair een preferred supplier, dus we gaan altijd uit van een lange termijn relatie. We delen de kennis, waardoor we allemaal beter worden. Synamic is ook onderdeel van het Masterplan 2. Het moet zo zijn dat Synamic zichzelf op langere termijn overbodig maakt. Zover zijn we nog niet, maar het is wel ons gezamenlijke doel.”

Organiseren

“Organiseren doe je samen. We hebben alle doelen bereikt en dat is een groot compliment aan het hele projectteam. Masterplan 1 is afgerond, het tankenpark is operationeel. We zijn met Synamic vanaf begin 2016 al weer gestart met het Masterplan 2, dat loopt tot 2022.

Bouw Tankenpark Smilde Foods in HeerenveenBouw Tankenpark Smilde Foods in Heerenveen

Synamic draagt zorg voor projectmanagement voor (inter)nationale bedrijven in de zuivel en voedingsindustrie. We zijn kundig, innovatief en gepassioneerd. Leer ons kennen en lees over uw voordelen bij een samenwerking met ons.

Onze contactgegevens

Synamic

Wismastate 3a

8926 RA Leeuwarden