Nieuwbouw Oliehoorn speciaalsauzen in Drachten

De opdrachtgever

Oliehoorn is producent van sauzen, (spijs)oliën en frituurvetten en is met het hoofdkantoor gevestigd in Zwaag (Hoorn).

De opdracht

In februari 2016 kocht Wim Dijk, algemeen directeur bij Oliehoorn, een bestaand fabriekspand van Friesland Campina in Drachten met als doel daar een nieuwe fabriek  te starten. Daar waar Oliehoorn in Hoorn werkt met lange runs, moest de nieuw te bouwen fabriek met name speciale producten met korte runs produceren. Een volstrekt andere productie-aanpak was vereist. Er stond nog niets in het pand, er moest zelfs nog oud leidingwerk opgeruimd worden, voordat begonnen kon worden met de plannen. Doelstelling was wel dat binnen 1 jaar de nieuwe fabriek volledig operationeel was. Belangrijke eisen bij de bouw: flexibel produceren binnen de beschikbare productietijd, een zo’n kort mogelijke omsteltijd en de kosten (lees: het productieverlies) minimaliseren.

De aanpak

Omdat Synamic al eerder voor Oliehoorn had bewezen succesvol geweest te zijn, werd Marcel de Vries direct vanaf de beginfase bij de project betrokken. Vanuit duidelijke vertrekpunten werd het project uitgezet. En dat was breed. Welke saus-productielijn heb je nodig,  welke afvulmogelijkheden worden er gewenst, hoe gaan we alles testen, hoe knopen we alles aan elkaar, en dat alles uiteraard vanuit een strak budget en een stevige deadline. Daarnaast was ook de installatie van de waterzuivering een belangrijk facet. Oliehoorn bracht met name het eigen ondernemerschap en de daarbij behorende ervaring in, Synamic zorgde voor de algehele projectleiding. De brede ervaring van Synamic zorgde er voor dat Synamic het hele proces op de juiste wijze kon leiden. 

Het resultaat

De combinatie van de commerciële drive en het ondernemen van Oliehoorn, samen met de technische, gedegen  en doordachte aanpak van Synamic bleek een succesfactor. Na in december 2016 voorzichtig te hebben proef gedraaid, kon vanaf 1 januari de productie officieel van start.

Wim Dijk in quotes over de samenwerking:

Ondernemen

“De combinatie van onze ondernemingszin en de meer technische aanpak van Synamic werkte prima.”

Vertrouwen

“Je moet vanaf de start een goed gevoel hebben en vertrouwen hebben in elkaar. Dat hadden we in Synamic. Wij konden elkaar altijd duidelijk zijn naar elkaar. En daar houden wij van. Positief als het kan, maar ook kritisch naar elkaar als het moet. Alleen dan krijg je resultaat.”

Communiceren

“De communicatielijnen waren helder. Eens per drie weken hadden we groot overleg, wekelijks was er overleg tussen mijn Directeur Operations en Synamic. Daarnaast waren de lijnen kort als er snelle besluiten moesten worden genomen.”

Ontwikkelen

“Wij willen dat onze partner meedenkt en mee-ontwikkelt. Enerzijds als klankbord functioneert, maar zeker ook zaken toevoegt daar waar mogelijk. Synamic vulde deze rol vanaf de start professioneel  in.

Organiseren

“De fabriek was binnen een jaar operationeel, dan is alles goed georganiseerd.”

Nieuwbouw Oliehoorn speciaalsauzen in Drachten

Synamic draagt zorg voor projectmanagement voor (inter)nationale bedrijven in de zuivel en voedingsindustrie. We zijn kundig, innovatief en gepassioneerd. Leer ons kennen en lees over uw voordelen bij een samenwerking met ons.

Onze contactgegevens

Synamic

Wismastate 3a

8926 RA Leeuwarden