Opzet eerste blauwdruk fabriek

Project: 
Opzet eerste blauwdruk fabriek

De opdrachtgever: 
Royal Koopmans ontwikkelt en levert al sinds 1846 innovatieve, op graan gebaseerde, voedingsmiddelenoplossingen. Twee gespecialiseerde bedrijfsonderdelen leveren aan nationale en internationale afnemers, zowel binnen het ambachtelijke als industriële segment en hebben zich op hun eigen gebied ontwikkeld tot specialist. Koopmans Meel in met name broodbloem, tarwemeel en speciaalmixen en Koopmans Food Ingredients voor innovatieve foodcoating oplossingen. 

De opdracht: 
“We zijn gestart om een eerste opzet, een blauwdruk te maken van de fabriek. Alle assets zijn in kaart gebracht en we hebben een bottle neck analyse gemaakt. Wat hebben we, waar willen we heen? Dit op basis van onze lange termijn doelstellingen, gericht op efficiency en groei, om zo de toegevoegde waarde voor onze klanten centraal te kunnen blijven stellen. Grote vraagstukken die we dan daarna kunnen opdelen voor een juiste besluitvorming.”

De aanpak:
Binnen Royal Koopmans is een multidisciplinair team van 8 man opgezet, vanuit alle lagen binnen Operations. Synamic is er vanaf de start bij betrokken en was een vast onderdeel van het team dat wekelijks overleg voerde. Er is allereerst een opdrachtformulering gemaakt vanuit de businessdoelstellingen 2020-2023, waarna bestaande assets in kaart zijn gebracht en een bottle neck analyse is gemaakt. 

Het resultaat:
Het project is succesvol afgerond. Er ligt een eindplan. Alle bottle necks zijn gedefinieerd, maatregelen ontwikkeld en diverse scenario’s uitgewerkt, inclusief investeringsportfolio’s. De kracht zit in de onderbouwing en alle cijfers en ervaringen zijn helder gevisualiseerd. “We kunnen nu anticiperen in plaats van reageren, we kunnen pro-actief handelen. Het onderzoek heeft geleid tot een totaalpakket, dat veel  houvast geeft voor de toekomst.”


Marcel Aardenburg in quotes over de samenwerking:

Vertrouwen
“We hadden met Royal Koopmans al eerder met Synamic gewerkt. En dat ging naar volle tevredenheid. We kennen Marcel de Vries en Rudy Schuitema goed en Synamic was voor ons de juiste organisatie om ons te ondersteunen in deze belangrijke eerste fase. Marcel was met name in de beginfase van het project betrokken, Rudy was gedurende het gehele project een vast onderdeel van het team.”

Communiceren
“Goede communicatie is een belangrijk onderdeel. We zijn beide specialisten en spreken dezelfde taal. Dat is positief. Gedurende een jaar zaten we als team wekelijks een dagdeel bij elkaar. Daar werd alles besproken en werden heldere werkafspraken voor het vervolg gemaakt.”

Ontwikkelen
“Synamic was één van het team en had een significante en inhoudelijke rol. Synamic heeft er voor gezorgd dat alle ervaring die bij iedereen in het hoofd zat, goed op papier werd gezet. Het gevoel werd gekwantificeerd. Zo werden bijvoorbeeld twee belangrijke bottle necks onderbouwd opgelost, dat hebben we als team gerealiseerd.”

Organiseren
“Een goede en strakke organisatie met duidelijke werkafspraken is belangrijk. We zaten met het team wekelijks bij elkaar, Rudy Schuitema was daar altijd bij aanwezig. Hij was één van het team en deels ook de procesbegeleider.”

Ondernemen
“Echt concreet ondernemend zijn we in deze fase nog niet geweest, dat komt hierna. Het was nu nog vooral een erg inhoudelijk proces dat we doorliepen.”

Opzet eerste blauwdruk fabriek

Synamic draagt zorg voor projectmanagement voor (inter)nationale bedrijven in de zuivel en voedingsindustrie. We zijn kundig, innovatief en gepassioneerd. Leer ons kennen en lees over uw voordelen bij een samenwerking met ons.

Onze contactgegevens

Synamic

Wismastate 3a

8926 RA Leeuwarden